آبگرمکن های فوری با بهره گیری از تکنولوژی متفاوتی نسبت به آبگرمکن های مخزن دار سنتی، آب گرم مورد نیاز مصرف کننده را به صورت فوری و دقیقا در زمان نیاز ، تامین میکنند. به این ترتیب مصرف کننده برای گرم شدن آب در انتظار نمی ماند و آب گرم نیز دائم بوده و هرگز به علت استفاده زیاد سرد نمی شود و فاقد بسیاری از اشکالات و محدودیت های سیستم های سنتی مخزن دار می باشد.

* در جدول زیر لیست کامل آبگرمکن های دیواری بوتان را مشاهده می نمایید:

آبگرمکن های دارای شمعک دائمآبگرمکن های آیونایز بدون شمعک دائمآبگرمکن های آیونایز فن دارآبگرمكن هاي محفظه احتراق بسته

B 3112

B 3210i 

B 3315if 

B 5418rs

B 3115

B 3212i 

B 3318if  

B 3118

B 3218i

 

 -

B 4108

B 3215i 

 -

B 4208i

 -