مشخصات فنی آبگرمکن B 3315 if:

شاخص واحد مقدار
حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) گروه بسیار کم‌فشار
bar 0.1
حداکثر ظرفیت حرارتی kcal/hr 21,000
ظرفیت تامین آب گرم Lit/min 13.6 – 5.3
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی ° C 50 – 18
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) Lit/min 2.5
حداکثر فشار آب ورودی bar 10
مصرف گاز طبیعی m3/hr 2.50
مصرف گاز مایع kg/hr 1.80
فشار گاز طبیعی mm.w.c 180
فشار گاز مایع mm.w.c 280
وزن خالص kg 15
ابعاد    
عرض mm 360
ارتفاع mm 680
عمق mm 248