پکیج های شوفاژ دیواری بوتان جایگزین مناسبی برای سیستم های مرکزی سنتی هستند که ضمن تامین گرمایش مطبوع وآب

گرم واحد های مسکونی، فاقد بسیاری از اشکالات و محدودیت های موتورخانه بوده و آسایش بیشتری را فراهم مـی کنند.

* در جدول زیر لیست پکیج های موجود در بازار را مشاهده می نمایید:

 

پکیج شوفاژ دیواری پرلا پکیج شوفاژدیواری کالدا ونزیا پکیج شوفاژ دیواری بنسر پرو  پکیج شوفاژ دیواری سی وی  پكيج شوفاژديواري اپتیما
         
   -  -